למה זברה? ואיך היא קשורה למיתוג

על כריכת הספר שלנו "ממותג, מדריך מעשי למיתוג עסקי קטנים" בחרנו לשים איור של זברה. חלק מהאנשים, אלו שלא מתפדחים לשאול, שואלים אותנו – למה זברה? איך זברה קשורה למיתוג? אז זהו ש…

לא היינו נעזרות בזברה לולא היה לנו איזה עניין בפסים שלה. מעניין לגלות שלסיבת קיומם של הפסים על גוף הזברות יש סברות והשערות רבות. מדענים בעולם כולו מנסים מזה שנים לענות על שאלה זו באופן חד-משמעי.
אנחנו בסדר עם זה, אין בעיה, הם מוזמנים להמשיך ולחפש את הסיבה האחת והיחידה. אנחנו בינתיים נתייחס לסברה הגורסת שהפסים מקשים על הטורף לראות היכן נגמרת זברה אחת ומתחילה אחרת. עדר הזברות השועט בעת סכנה נראה כמו גוש עצום של פסים שחורים ולבנים המטשטשים את הצורות הבודדות.

אתם לא רוצים להיות זברה! אתם רוצים להיות בולטים בעדר, מבודלים וניתנים לזיהוי באופן ברור. מיתוג ייעשה עבורכם בדיוק את העבודה הזו.