לימור וינטמן

הדרכה מיטיבה לחיים ולעסקים, מפגש בין מדע לתודעה