מעגו פרוייקטים

מעגן פרוייקטים, חברה לניהול וביצוע פרוייקטים