סוסים מובילים שינוי

סוסים מובילים שינוי, העצמה ההון האנושי בחברות וארגונים