מיתוג

בהגדרתו, מותג הוא שם, סמל, עיצוב או צירוף של אלה. המותג מאפשר לצרכן לזהות את המוצר או השירות המוצעים לו ולבדל אותם מהצעותיהם של המתחרים. למעשה, מותג הוא מוצר או שירות עם תג המסמן אותו בדרך כלשהי, ברורה לעין כול.
מרגע שנוסף התג הזה, יכול הצרכן לזהות במה מדובר ולעמוד על ההבדלים בין מוצר זה למוצרים או שירותים אחרים.
המותג מהווה מעין הבטחה של תועלות, תכונות מסויימות ושירותים שיקבל הצרכן אם ירכוש את המוצר. הצרכן מסתמך על שם המותג כבסיס לקביעת ערכו, וכך קורה שהמותג בעצם מבטיח את איכות המוצר.